Sarokar News

Best News Forever

शिक्षक लाइसेन्स

शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने, वस्तुगत प्रश्नमात्रै सोध्ने तयारी

काठमाडौं– शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नमात्र सोध्ने गरी पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले लाइसेन्स परीक्षाका लागि तयार गर्ने नयाँ पाठ्यक्रममा वस्तुगत प्रश्नमात्र सोध्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले पाठ्यक्रम परिवर्तन…